منابع صوتی قرآن کریم

دانلود فایل فشرده صوتی ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار

 

 
 
 
(حجم فایل 19.2 مگابایت) 
 
(حجم فایل 19.7 مگابایت)
 
 
 
(حجم فایل 18.4 مگابایت)
 
(حجم فایل 18.1 مگابایت)
(حجم فایل 17.8 مگابایت)
(حجم فایل 19 مگابایت)
(حجم فایل 18.3 مگابایت)
(حجم فایل 17.5 مگابایت)
(حجم فایل 18.8 مگابایت)
(حجم فایل 17.6 مگابایت)
(حجم فایل 16.6 مگابایت)
(حجم فایل 17.8 مگابایت)
(حجم فایل 17.3 مگابایت) 
(حجم فایل 17.9 مگابایت)